Neden Doktor kanal? Neden Doktor kanal? Neden Doktor kanal?

Hizmetlerimiz

Kanal Temizliği

Kanal içerisinde zamanla biriken artıklar, çoğunluğu 30 cm çapında yapılmış olan şehir içi altyapısında periyodik olarak temizlenmediği taktirde kanalın dolmasına ve dolayısıyla tıkanmasına yol açar.Kanalların tıkanması gelişmiş bir şehirde asla görülmemesi gereken bir problemdir ve şehir insanının karşılaşmak istemediği bir durumdur.Dolayısıyla hızla gelişmekte olan Ülkemizde de bu konuya çok önem verilmektedir.
Kanallardaki pislik ,herhangi bir sızıntı durumunda çevreye ve insan sağlığına da çok ciddi zararlar verdiği gibi ,kanalın taşması durumunda etrafa yayılacak kötü kokular çok rahatsız edicidir.

Neden Baca Temizliği ?

Kullanmakta olduğunuz bacaya bağlı cihazların yada ocakların tam verimli bir şekilde çalışması bağlı bulundukları bacanın temizliği ile doğru orantılıdır. Görsel olarak ifade etmek gerekirse aşağıdaki resimde bir bacanın temizlenmeden önceki hali ve temizlendikten sonraki durumları gösterilmektedir. Kirli bacadan gaz atılması zor olduğu için verimlilik bununla bağlantılı olarak düşecektir.

Baca Temizliği

Temiz baca yarattığı çekme sayesinde, yanma için gerekli havayı ocağa, ızgaraya ve kazana ulaştırır. Yanma veriminin yüksek, ısıtma maliyetinin düşük olması ve çevre sağlığının korunması bakımından faaliyet alanına göre belirli periyotlarda temizletilmesi gereklidir.